De Integriteitsfunctionaris

Deze opleiding is bedoeld voor mensen die binnen een organisatie belast zijn met het ontwikkelen en uitvoeren van integriteitsbeleid. Deelnemers verdiepen hun inzicht in de werking van alle onderdelen van het integriteitssysteem. Zij kunnen adviseren ten aanzien van het inrichten van zowel een zorgvuldige handhavingspraktijk als een goed werkend moreel leerproces.

De helft van de opleiding bestaat uit interactieve colleges. Deze worden verzorgd door hoogleraren en gespecialiseerde docenten, die in de voorhoede staan van het integriteitsdebat. De andere helft van de opleiding bestaat uit workshops, praktische oefeningen en action learning. Met name in het praktische deel kunnen deelnemers werken aan kwesties die binnen hun eigen organisatie urgent zijn.

Aantal contactdagen: 18 (d.w.z. 10 voor de basis en 8 voor verdieping)
Frequentie: ongeveer 1x per 2 weken
Startperiode (bij voldoende aanmeldingen): Nog vast te stellen
Locatie: nader te bepalen
Min. aantal deelnemers per groep: 15

Contact

j.topal@ffiac.org

Klachtenprocedure

Download PDF Klachtenregeling